Điều khoản hợp tác

I. Quyền lợi và nghĩa vũ của 123B đối với đối tác hợp tác (hay còn gọi là Đại Lý)

1. Hỗ trợ khách hàng của 123B sẽ xét duyệt tình hình đặt cược của hội viên. Hội viên thuộc Đại Lý bắt buộc đồng ý và tuân thủ nguyên tắc, chính sách và quy trình của hội viên của 123B. 123B có quyền từ chối cũng như đóng khoá tài khoản của hội viên và Đại Lý nếu không tuân theo nguyên tắc của công ty.

2. Đại Lý có thể đăng nhập vào trang quản lý của đại lý bất kỳ lúc nào để theo dõi số hội viên cũng như tình hình đặt cược của hội viên. Đại Lý sẽ căn cứ vào số liệu trên hệ thống quản lý để tính toán số hoa hồng nhận được.

3. 123B có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản nào, bao gồm: phương án tính phần trăm hoa hồng, phương thức thanh toán. Nếu có sự thay đổi nào, 123B nhất định sẽ thông báo tới quý khách qua các hình thức như email, thông cáo, vv…Nếu quý khách có bất kỳ ý kiến phản đối nào đều có thể thông tin cho chúng tôi qua chăm sóc khách hàng 24/7 hoặc lựa chọn việc ngừng hợp tác. Sau khi thay đổi, Đại Lý phải tuân thủ và thực thi điều khoản mới.

II. Quyền lợi và nghĩa vũ của đối tác hợp tác đối với 123B

1. Đại Lý có trách nhiệm nỗ lực quảng bá cho trang 123B nhằm tăng lợi nhận cho bản thân cũng như trang 123B. Đại Lý có thể dùng nhiều cách của mình để quảng cáo, nhưng có trách nhiệm phải giới thiệu cho hội viên của mình các trò chơi và các chương trình ưu đãi. Nếu chọn phương thức quảng cáo mất phí, thì mức phí này sẽ do Đại Lý bỏ tiền túi ra.

2. Đại Lý có nghĩa vụ cập nhật thông tin liên lạc thường xuyên, đảm bảo giữ liên lạc với 123B, có thể liên hệ với chuyên viên đại lý hoặc chăm sóc khách hàng 24/7.

3. Bất ký tài liệu nào có liên quan đến 123B đều không được tự ý copy, công khai, gửi cho bên thứ ba, bao gồm các tài liệu như: logo, bảng biểu, giao diện game, hình ảnh, văn bản. Nếu phát hiện ra, 123B có quyền truy tố pháp luật. Nếu có nhã ý hợp tác, mời quý khách liên hệ chuyên viên đại lý hoặc chăm sóc khách hàng 24/7. Nếu có các ý tưởng quảng bá, xin mời gửi tới chúng tôi, chúng tôi rất vui lòng được góp sức tạo ra sản phẩm dựa vào ý tưởng của bạn.

III. Điều khoản quy định

1. Chưa được sự chấp nhận của chúng tôi, Đại Lý không được phép mở hai hoặc nhiều tài khoản. Nghiêm cấm đăng ký tài khoản hội viên dưới cấp Đại Lý, nếu bị phát hiện, 123B có quyền ngưng hợp tác, cắt hoa hồng và huỷ tất cả số tiền thắng được trong tài khoản hội viên.

2. Để đảm bảo quyền lợi và sự riêng tư của hội viên 123B, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin tài khoản và mật khẩu của bất kỳ hội viên nào. Đại Lý không được phép lấy thông tin hội viên hoặc đăng nhập vào tài khoản của hội viên dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện Đại Lý xâm phạm quyền riêng tư của hội viên 123B, chúng tôi được phép cắt hoa hồng và dừng hợp tác ngay lập tức.

3. Hội viên dưới cấp Đại Lý không được phép mở nhiều hơn 1 tài khoản. 123B có quyền yêu cầu hội viên cung cấp chứng minh thư để xác nhận, kiểm tra liệu có mở nhiều tài khoản hay không. Nếu phát hiện làm trái quy định, chúng tôi có quyền ngưng hợp tác, cắt hoa hồng, đóng tài khoản và huỷ bỏ tất cả tiền thắng của hội viên.

4. Nếu hội viên dưới cấp Đại Lý có bất kỳ hành vi sai trái nào thuộc phạm vi cá nhân hoặc tổ chức như đặt cược không hợp lệ hoặc lạm dụng ưu đãi, chúng tôi có quyền cắt số hoa hồng tương ứng. Nếu thông tin tài khoản ngân hàng của hội viên cần xét duyệt, chúng tôi có quyền giữ số hoa hồng tương ứng cho tới khi kết thúc xét duyệt.

5. Các điều khoản trong hợp đồng sẽ được tính từ thời gian hai bên bắt đầu hợp tác, hai bên có quyền ngưng hợp tác bất kỳ lúc nào. Trong bất kỳ tình huống nào, nếu Đại Lý có ý định ngưng hợp tác, bắt buộc phải thông báo bằng văn bản hoặc email cho chuyên viên đại lý hoặc chăm sóc khách hàng 24/7 trước 7 ngày. Nếu vi phạm điều khoản, chúng tôi có quyền cắt hợp đồng.

6. Khi chưa nhận được sự đồng ý, Đại Lý không được phép tiết lộ bất kỳ tài liệu nào liên quan đến 123B, bao gồm: số tiền hoa hồng nhận được, bảng biểu hoa hồng, phương thức tính hoa hồng, v.v…Đại Lý có nghĩa vụ bảo mật thông tin kể cả khi đã chấm dứt hợp tác.

7. Nếu không liên lạc được Đại Lý trong vòng 3 thảng, chúng tôi có quyền đóng tài khoản và chấm dứt hợp tác. Khi đó, 123B được phép huỷ bỏ hoa hồng trong 6 tháng tính từ lúc chấm dứt hợp tác, nếu quá thời hạn vẫn không liên lạc được, chúng tôi được phép huỷ bỏ tất cả số hoa hồng liên quan.

8. Khi hai bên chấm dứt hợp tác, hai bên không có trách nhiệm thi hành các quyền và nghĩa vụ với nhau. Kết thúc hợp đồng không có nghĩa sẽ cắt đứt mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và hội viên đã tham gia trong thời gian hợp tác.

Phương án hợp tác

Bảng tính phần trăm hoa hồng đại lý:

Tiền hoa hồng đến từ tổng lãi ròng trong 15 ngày, dựa vào tổng lãi ròng 15 ngày để tính phần trăm hoa hồng:Phần trăm hoa hồng từ 35% đến 50%, mời tham khảo bảng biểu chi tiết ;

Tổng lãi ròng 15 ngày Số thành viên hoạt động Casino Thể thao Nổ hũ Xổ số
1~1,000,000,00 VND ≥3 35% 35% 35% 35%
1,000,000,01~3,000,000,000 VND ≥10 40% 40% 40% 40%
3,000,000,001 VND trở lên ≥20 50% 50% 50% 50%

Tổng đơn cược 15 ngày Số thành viên hoạt động Casino Thể thao Nổ hũ Xổ số
500,000,000 VND trở lên ≥3 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

1. Thành viên hoạt động : là hội viên đặt cược ít nhất 5,000,000VND trong 15 ngày (chỉ tính số đơn cược thắng thua, không tính đơn cược hoà hoặc đơn cược đã huỷ.

▲ Trong 15 ngày, đại lý phải có 3 thành viên hoạt động trở lên mới được hưởng phần trăm hoa hồng.

▲ Trong 15 ngày, đại lý không đạt đến 3 thành viên hoạt động sẽ không nhận được tiền chia hoa hồng.

2. Chi phí hành chính: là các loại phí dùng để mời khách hàng trải nghiệm như phí ưu đãi khuyến mãi, phí dịch vụ ngân hàng, v.v...

3. Cách tính hoa hồng:

Số tiền hoa hồng= (tổng lãi ròng Casino+ tổng lãi ròng Thể thao+ tổng lãi ròng Nổ hũ+ tổng lãi ròng Xổ số - chi phí hành chính) x 35%

Số tiền hoa hồng= (tổng đơn cược Casino+ tổng đơn cược Thể thao+ tổng đơn cược Nổ hũ+ tổng đơn cược xổ số) x 0.5% - chi phí hành chính ( chỉ tính đơn cược thắng thua)

Trong đó, tổng đơn đặt cược, tổng đơn cược thắng thua và các loại chi phí sẽ được tính dồn vào số tiền tích luỹ từ trước cộng với số được trả trong đợt này.

4. Ví dụ 1: đại lý A có số thành viên hoạt động trong nửa tháng này là 10 người, tổng chi phí hành chính: 15,000,000 VND;

Tổng lãi ròng Casino (VND) Tổng lãi ròng thể thao (VND) Tổng lãi ròng nổ hũ (VND) Tổng lãi ròng xổ số (VND) Chi phí liên quan (VND)
30,000,000 -20,000,000 20,000,000 30,000,000 10,000,000
Đại lý đạt chỉ tiêu trong nửa tháng này, được nhận 35% hoa hồng

Cách tính hoa hồng :

[Tổng lãi ròng Casino 30,000,000+Tổng lãi ròng thể thao (-20,000,000)+Tổng lãi ròng nổ hũ 20,000,000+(Tổng lãi ròng xổ số 30,000,000) - tổng chi phí 10,000,000 ] x 35% = 17,500,000 VND tiền hoa hồng

Cách tính mức doanh thu và hoa hồng trong nửa tháng này:

Ví dụ 2: đại lý B có số thành viên hoạt động trong nửa tháng này là 3 người, tổng chi phí hành chính: 5,000,000 VND;

Tổng đơn cược Casino (VND) Tổng đơn cược thể thao (VND) Tổng đơn cược nổ hũ (VND) Tổng đơn cược xổ số (VND) Chi phí liên quan (VND)
1000,000,000 1000,000,000 500,000,000 1000,000,000 5,000,000
Đại lý đạt chỉ tiêu trong nửa tháng này, được nhận 0.5% hoa hồng (chỉ tính đơn cược thắng thua)

Cách tính hoa hồng :

[Tổng đơn cược Casino 1000,000,000+Tổng đơn cược thể thao (1000,000,000)+Tổng đơn cược nổ hũ 500,000,000+(Tổng đơn cược xổ số 1000,000,000] x 0.5% =17,500,000- chi phí liên quan5,000,000=12,500,000 VND tiền hoa hồng ;

Cách tính mức doanh thu và hoa hồng trong nửa tháng này:

*Những điều cần chú ý:

① Phần trăm hoa hồng được tính bằng tổng lãi ròng và tổng đơn cược chưa trừ đi các chi phí liên quan.

② Tiền hoa hồng sẽ được thanh toán theo nửa tháng một (ví dụ: từ ngày 1 đến ngày 15 tính nửa tháng; ngày 16 đến ngày 30 tính nửa tháng

③ Tiền hoa hồng từ ngày 1 đến ngày 15 sẽ được thanh toán vào ngày 16 đến ngày 18 , chuyên viên đại lý của 123B sẽ liên hệ với các đại lý đạt chỉ tiêu để đối chiếu các số liêu liên quan. Sau khi đã đối chiếu xong, bộ phận tài vụ trong 24 giờ sẽ chuyển số tiền tương ứng tới số tài khoản ngân hàng mà đại lý đã xác nhận trước đó;

④ Nếu15 ngày này khách hàng dưới tuyến thắng tiền, tài khoản sẽ bị âm, số âm và các chi phí liên quan sẽ được cộng dồn vào nửa tháng sau (cộng dồn 3 tháng sẽ xoá về 0 và tính lại từ đầu)

⑤ Nếu tháng này tài khoản không bị âm nhưng chưa đạt mức chỉ tiêu, thì sẽ được cộng dồn vào nửa tháng sau (cộng dồn 3 tháng sẽ xoá về 0 và tính lại từ đầu.

⑥ Nếu số hoa hồng trong 15 ngày này đã đạt mức 1,000,000VND thì có thể rút tiền bất cứ lúc nào, nếu chưa đạt mức 1,000,000VND thì phải đợi tới lúc đạt mức rút tiền thấp nhất mới có thể rút.

Thông tin liên hệ

Cảm ơn quý khách đã có hứng thú với dự án đại lý của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề gì, mời liên hệ qua phương thức dưới đây, bộ phận chuyên viên đại lý của chúng tôi online 24h giải đáp bạn. Cảm ơn!

Contact Us
Contact Us